• Call Us : 714-523-1000

Snap-Blade Knives

Snap-Blade Knives

  • ARD-5500 - 13 Point Snap Blade Knife
  • ARD-6000 - 7 Point Snap Blade Knife
  • PRICE PER KNIFE / SOLD PER KNIFE
BLADES & KNIVES- Snap-Blade Knives
PRODUCT NO.
DESCRIPTION
PRICE PER KNIFE / SOLD PER KNIFE
ADD TO QUOTE
1 - 9 Pcs.
10 - 24 Pcs.
25 - 49 Pcs.
13 Point Snap Blade Knife
$2.80
$2.54
$2.34
ADD
7 Point Snap Blade Knife
$10.40
$9.46
$8.66
ADD
Product No. :
Description :
13 Point Snap Blade Knife
PRICE PER KNIFE / SOLD PER KNIFE : 1 - 9 Pcs. : $2.80
10 - 24 Pcs. : $2.54
25 - 49 Pcs. : $2.34
ADD
Product No. :
Description :
7 Point Snap Blade Knife
PRICE PER KNIFE / SOLD PER KNIFE : 1 - 9 Pcs. : $10.40
10 - 24 Pcs. : $9.46
25 - 49 Pcs. : $8.66
ADD